Danışmanlık

Medya ilişkileri bugün çağdaş ekonomi içinde başarılı bir şekilde yer almak isteyen bir kurumun her türlü iletişim çalışmasında çok önemli yer tutmaktadır. Medyada tanınırlık ve yüksek itibar, tüm araştırmalarda kurumun genel itibar düzeyini etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca medya kuruluşlarında yüksek itibar sahibi olmak, kurumun kamuoyu ve sosyal paydaşları nezdindeki tanınırlığının ve itibarının yükseltilmesinde kritik önem taşımaktadır. Kurumsal itibarı tehdit eden kriz dönemlerinde de medya ilişkilerinin yönetimi ve medyanın doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi son derece büyük önem taşımaktadır.

Timeline Medya danışanlarına;

  • Kamu ve özel sektöre medya planlamaları yapar
  • Uluslararası medya şirketleri, yardım, düşünce ve araştırma kurumlarına yönetim geliştirme hizmetleri verir.
  • Medya nezdinde yararlı iş ilişkilerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlar.
  • Kuruluşun iş amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak tüm medya etkinliklerinde, mesaj ve iş temalarında merkezi bir yaklaşımın kurulmasını sağlar.
  • Özellikle kritik durumlarda kurumun kendini uygun bir biçimde temsil etmesini sağlar.
  • Kriz yaratabilecek sorunlara ilişkin erken uyarı sistemleri kurabilir.
  • Kuruluşun medya ilişkilerinde karşı karşıya kaldığı/kalabileceği sorun, konu veya fırsatlar karşısında uyum göstermesini, öncelik almasını, ya da bunları sınırlamasını; karşı stratejiler geliştirmesini veya bunlardan katma değer elde etmesini sağlayacak önermelerde bulunur.

 

Timeline Medya zorlayıcı veya yönlendirici olmayan ve kesinlikle çıkar ilişkisi yaratmayan bir medya ilişkileri yaklaşımı içinde hizmet verir. Medya ilişkileri danışmanlığı bu açıdan hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmakla özdeşleşmektedir.